Sportfysiotherapie

Wanneer?
U heeft een blessure of u raakt overtraind. Dan wilt u zo snel mogelijk weer op de been. Met een alternatief trainingsschema desnoods, maar u wilt blijven sporten als dat kan en uw conditie behouden.

Waarom?
De fysiotherapeuten die zich in onze praktijk met sporters bezighouden bedrijven zelf ook de actieve wedstrijdsport. De sportfysiotherapeuten in onze praktijk zijn; B. (Bart) Berckmans MSc., M.J. (Martijn) Buijs, W.J. (Mirjam) Blezer MSc., J. (Jaentien) Koperberg MSc., M.A. (Colin) Malone MSc., C. (Colinda) de Peuter MSc. en J.J (Janko) Heijstek MSc.

Zij begrijpen dus daadwerkelijk wat er tijdens het sporten gebeurt en snappen daarom hoe u geblesseerd bent geraakt. Als sporter weten zij ook hoe belangrijk de sport voor u en uw vereniging is.

Dat ziet u terug in het behandelplan en revalidatieschema dat zij met u maken. Enerzijds afgestemd op uw mogelijkheden en anderzijds op de sport die u beoefent. Zij kijken naar uw motoriek en analyseren de blessure die is ontstaan. Aspecten als coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden in de behandeling opgenomen. Omdat snelle interventie vaak noodzakelijk is, wordt u meestal dezelfde dag nog gezien.

Werkwijze
Uw sportfysiotherapeut kan kiezen uit verschillende behandelmogelijkheden, zoals oefenprogramma’s met of zonder gebruik van trainingsapparatuur, braces of taping, mobiliserende technieken en diverse ondersteunende behandelapparatuur. Hij traint u sportspecifiek en functioneel, zodat u kunt herstellen tot uw oorspronkelijke sportniveau. Hij overlegt zo nodig met uw trainer over een aangepast trainingsschema. U merkt dat u een stuk makkelijker praat met een specialist die u als sporter benadert.
De sportfysiotherapeut behandelt, voorkomt en adviseert. Hij is echt een breed geschoolde allrounder en advisering is een belangrijke taak binnen zijn dagelijks werk. Hij geeft u concrete adviezen om zelf iets te doen als u last krijgt van acute of sluimerende blessures krijgt. Hij leert u tapen en bandageren en adviseert uw trainer om hoe u om moet gaan met uw blessure binnen uw sport. Een sportfysiotherapeut kijkt naar wat u nog wel kunt in plaats van naar uw beperkingen. Reken maar dat een advies van de sportfysiotherapeut uw plezier en resultaten in de sport ten goede komt.

Toegankelijkheid
U kunt verwezen worden door uw behandelend huisarts, sportarts of specialist. In het kader van de Directe Toegang Fysiotherapie kunt u natuurlijk ook zonder verwijsbriefje voor behandeling of advies een afspraak maken.

 • behandeling van sportblessures, waaronder sportrevalidatie.
 • Blessurepreventieadvies: Advies in het voorkomen van blessures en klachten.
 • Advies in uw keuze voor een bepaalde sport, de beste aanpak, materiaal, kleding en uw schoeisel.
 • Sportmedische begeleiding van trainingsprogramma en prestatieverbetering.
 • EHBSO; Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen.

Paramedisch Sportspreekuur

Preventie:

 • Risicofactoren in kaart brengen door zwakke spierketens in het lichaam te analyseren.
 • Gerichte oefenadviezen om blessurerisico’s te verminderen en sportprestaties te verbeteren.
 • Begeleiden bij het opstellen van individuele trainingsprogramma’s.
 • Advies over voeding en supplementen.
 • Loopanalyse en sprongkrachtmeting.
 • Afnemen relevante sportspecifieke testen.
 • Energiebalansmeting op 10 niveaus van gezondheid.

Herstel:

 •  Aard en ernst van het letsel vaststellen en eventuele herstelbelemmerende factoren.
 • Echografie om letsels zichtbaar te maken.
 • Advies over soort blessurebehandeling en hersteltraining of eventuele alternatieven.
 • (Kinesio/medical)taping, zwachtelen en brace ter verhoging van de belastbaarheid.
 • Begeleiden bij (volledig) hervatten eigen sporttrainingen en wedstrijden.
 •  Snelle en adequate interventies op voorkeurstijden binnen eigen netwerk.