Psychosomatische therapie

Wat is psychosomatische ergotherapie?
Psychosomatische ergotherapie is een behandelvorm die zich kenmerkt door het begeleiden en behandelen van de psychosomatische component van de (pijn-)klachten. ‘Psyche’ betekent geest en ‘somatisch’ betekent lichamelijk, dus ‘psychosomatische klachten’ zijn klachten die een lichamelijke uitingsvorm hebben, zoals pijn en vermoeidheid, en een geestelijke of emotionele onderliggende oorzaak.

Een psychosomatisch ergotherapeut heeft na de opleiding ergotherapie de opleiding psychosomatiek gevolgd. De psychosomatisch ergotherapeut is gespecialiseerd in de behandeling van spanning- of stress gerelateerde klachten en aanhoudende, onverklaarbare pijn en vermoeidheid. Als deze psychosomatische klachten blijven bestaan, kunnen ze zeer hinderlijk zijn tijdens het dagelijks functioneren. Naar verloop van tijd kunnen ze een steeds grotere beperkende factor gaan spelen op het werk of in de thuissituatie met zelfs volledige uitval van werkzaamheden tot gevolg.

De samenhang tussen de lichamelijke klachten en de geestelijke ofwel emotionele oorzaak is niet altijd direct bewust waarneembaar, waardoor de link naar de geestelijke component over het hoofd wordt gezien. Wat dan ook vaak voorkomt is dat de klachten wel degelijk aanwezig zijn, maar dat er geen oorzaak komt uit het medisch lichamelijk onderzoek. Een psychosomatisch ergotherapeut kan hierbij duidelijkheid scheppen.

Onderzoek
Het doel van het onderzoek is de oorzaak van de klachten op te sporen. Het onderzoek zal beginnen met een vraaggesprek, hierin zal de psychosomatisch fysiotherapeut door middel van het stellen van vragen, de psychosomatische oorzaak van de klacht duidelijk krijgen. Daarna zal het lichamelijk onderzoek volgen.

Behandeling
De behandeling is er op gericht de oorzaak van de psychosomatische klachten meer inzichtelijk te maken, waardoor een gedragsveranderingen gestimuleerd wordt. Als de oorzaak van de klachten achterhaald is, kan er gekozen worden om anders om te leren gaan met de klachten en of de oorzaak. Ook kan de behandeling er juist op gericht zijn de oorzaak van de klacht op te lossen.

Oorzaak van de klacht
Oorzaken die verband kunnen houden met het ontstaan of voorbestaan van de klachten zijn: een grote werkdruk, conflicten, emotionele problemen, verlies van dierbaren, ernstige ziekteprocessen, relatieproblemen, terugkerende stressvolle situaties, trauma’s (ongelukken), e.a.

Binnen onze praktijk is collega Danielle Kannekens –  vd Meeberg hiervoor verantwoordelijk.