Lymfoedeem

Lymfe is een helder vocht dat circuleert in en rondom de weefsels van het lichaam. Via lymfevaten en lymfeknopen worden afvalstoffen uit de weefsels weggevoerd. Bij operaties van tumoren is het vaak noodzakelijk om ook lymfeklieren te verwijderen. Samen met een aantal andere ontstaansfactoren zoals (na)behandeling met bestraling of een erfelijk slecht functionerend lymfestelsel, kan dit lymfoedeem tot gevolg hebben. Van lymfoedeem is sprake indien het lymfevocht niet voldoende kan worden afgevoerd. Afhankelijk van de oorzaak en lokalisatie van de stoornis kan een lichaamsdeel (bijv. arm, been, gezicht) dik worden.

We onderscheiden twee vormen:

  1. Primair lymfoedeem: een aangeboren vaak erfelijke aandoening, waarbij het lymfestelsel matig is aangelegd. Dit kan al op jonge leeftijd problemen geven.
  2. Secundair lymfoedeem: een verworven aandoening, bijvoorbeeld ontstaan na chirurgische ingrepen of radiotherapie.

De manuele lymfedrainage heeft als doel de afvoer van lymfevocht te bevorderen. Door middel van nauwkeurig toegepaste handgrepen wordt geprobeerd het pompmechanisme van de lymfevaten te verbeteren, waardoor het lymfevocht kan worden afgevoerd. Tevens wordt geprobeerd de richting van de lymfestroom te beïnvloeden, zodat gebruik gemaakt kan worden van zogenaamde omleidingen. Dit zal alleen dan tot een verbeterde afvoer leiden, als er regelmatig en intensief behandeld wordt. Niet alleen het oedeemgebied, maar ook het afvoergebied zal behandeld moeten worden. De behandeling kan ondersteund worden met zwachtels of een therapeutische kous om arm of been. Ook wordt d.m.v. een zgn. lymfepress een of beide armen/benen aangesloten op een manchet om bovengenoemde processen te beïnvloeden.

Binnen onze praktijk zijn de collega’s C.A. (Cees) van Leent MSc., S.M.A. (Sandra) Musters MSc., M.P. (Marianne) Walther – van der Wilde, E.M. (Liesbeth) Molenaar en J.A. (Jolien) Drijfhout zijn hiervoor verantwoordelijk

Aanvullende informatie kunt u vinden op www.nvfl.nl