Kinetic control

Kinetic Control is een bewegings- en stabilisatietraining. Bij pijn en pathologie gaat men bewegen in patronen met spieren die eigenlijk geschikt zijn voor hoge belasting. De spieren die qua samenstelling en bouw meer geschikt voor laag belaste activiteiten ( denk hierbij bv. aan stilstaan of aan slenteren ) worden min of meer uitgeschakeld. Deze compensatiesystemen leiden echter tot extreme moeheid en pijn in de aangedane gebieden omdat de spieren die geschikt zijn voor een hoge belasting over het algemeen een veel lager uithoudingsvermogen hebben.
Binnen de behandeling dienen de stabiliteitsdysfuncties opgespoord te worden en adequaat behandeld te worden met specifieke oefeningen. De risicofactoren worden op deze wijze onderkend en door middel van gerichte instructie opgetraind. Chronische blessures zullen genezen, hardnekkige steeds weer terugkerende blessuren worden voorkomen en sportprestaties zullen door beter bewegingsgedrag verbeteren.

We onderscheiden:

  1. de locale stabilisatiespieren, welke een gewricht controleren;
  2. de globale stabilisatiespieren, welke meerdere gewrichten controleren;
  3. de mobilisatiespieren, welke verantwoordelijk zijn voor het maken van bewegingen.

Core-stability is de Engelse term voor rompstabiliteit. De stabiliteit van een gewricht is afhankelijk van drie pijlers:

  1. de spieren;
  2. de botten, ligamenten, en gewrichtskapsels;
  3. het zenuwstelsel (aansturingmechanismen van de spieren).

Deze drie systemen moeten zodanig samenwerken dat ze op een veilige en efficiënte manier krachten kunnen overbrengen. Ieder systeem moet ontwikkeld worden, dan is er pas sprake stabiliteit. Als dit niet het geval is, is er sprake van ‘instabiliteit’. Dit zal op termijn tot klachten en blessures gaan leiden. Wat voor een enkel gewricht geldt gaat ook op voor de gehele romp, een verzameling van vele gewrichten. Een stevige rug, schouder- en bekkengordel zullen ertoe bijdragen dat het rendement van de arm- en beenspieren wordt verhoogd, waardoor de krachten vanuit de arm- en beenspieren uiteindelijk beter aan de handen en voeten worden overgedragen.

Het doel van core-stability-training is om de spieren van de romp zo effectief mogelijk te gebruiken tijdens het sporten en om de positie van de wervelkolom zo goed mogelijk te beheersen tijdens inspanning.

De spieren onder in de romp vormen bv. een belangrijke basis waarop de rest van de rug steunt. Deze spieren kunnen gezien worden als stabilisatoren van de onderrug en moeten dus voortdurend tijdens inspanning aangespannen worden. Ze hoeven niet heel erg sterk te zijn, maar ze moeten wel aangestuurd worden en een lage vermoeibaarheid hebben.

Bij bv. hardlopers is dat dus een belangrijke factor om rekening mee te houden en om na het testen voldoende aandacht te geven tijdens de trainingen.

Een recent onderzoek in het wetenschappelijke tijdschrift de Australian Journal of Physiotherapy geeft aan dat stabilisatieoefeningen van de romp pijn en ongemak verminderen bij mensen met chronische lage rugklachten, maar niet bij mensen die kortdurend lage rug klachten hebben. Bovendien werd er gevonden dat rompstabilisatie-oefeningen kunnen helpen bij hoofdpijn, nekpijn en pijn in het bekken alsmede ter voorkoming van lage rugklachten. Het is dus een effectieve en eenvoudige manier ter behandeling en voorkoming van vele pijnklachten aan de wervelkolom.

U ziet dat niet alleen zinvol is in de sport de stabiliteit van de romp te trainen, maar ook tijdens de revalidatie / behandeling van patiënten in de reguliere praktijk. In onze fysiotherapiepraktijk maken we hiervan dan ook dankbaar gebruik.

(M.) Mirjam Blezer MSc., (C.L.) Carry van Zuilichem MSc., (M.J.C.) Marieke van Zuilichem MSc., (S.M.A.) Sandra Musters MSc. en (M.P.) Marianne Walther – van der Wilde. gebruiken deze specifieke oefenmethode in de begeleiding van hun patiënten.