Kinderfysiotherapie 

De meeste kinderen ontwikkelen zich op een natuurlijke manier. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen ze hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is er sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Een aandoening aan zintuigen, organen, zenuwstelsel of houdings- en bewegingsapparaat kan kinderen belemmeren in hun motorische ontwikkeling. Deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door een kinderfysiotherapeut.   

 

Wanneer naar de kinderfysiotherapeut 

Bij alle vragen omtrent de motorische ontwikkeling en/of houding van uw kind kunt u een afspraak maken bij de kinderfysiotherapeut. 

Maar ook bij onderstaande problemen: 

 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden 
 • Voorkeurshouding bij baby’s 
 • Huilbaby’s 
 • Slappe baby’s / overstrekken 
 • Afwijkend loop/beweegpatroon 
 • Ademhalingsproblemen 
 • Neurologische problemen (bv Cerebrale Parese, Plexus brachialis laesie) 
 • Orthopedische problemen (bv scoliose, m. Perthes, m. Osgood Schlatter) 
 • Motorische schrijfproblemen 
 • Development Coördination Disorder  
 • Sportblessures 

 

Naar de kinderfysiotherapeut  

Ouders/verzorgers of leerkrachten kunnen signaleren dat een kind motorische problemen heeft. Maar ook de huisarts, jeugdarts, kinderarts, kinderneuroloog, kinderrevalidatiearts kunnen signaleren dat het kind belemmerd wordt in de ontwikkeling. In eerste instantie vind een vraaggesprek plaats om een compleet beeld van de hulpvraag van het kind te krijgen. Daarna zal er een observatie en lichamelijk onderzoek plaatsvinden. De resultaten hiervan zal de kinderfysiotherapeut met het kind en ouders bespreken en zo wordt samen een behandelplan opgesteld.   

De kinderfysiotherapeut heeft verschillende onderzoekmaterialen en testen om het onderzoek van het kind te ondersteunen. Ook beschikt de praktijk ook uitdagende oefenmaterialen om het plezier in bewegen te vergroten en motorische vaardigheden aan te spreken. 

 

Verwijzing en vergoeding 

Met en zonder verwijsbrief kan een afspraak worden gemaakt bij de kinderfysiotherapeut. Voor de kosten van onderzoek en behandeling worden 18 behandelingen per jaar door de zorgverzekering vergoedt. Afhankelijk van uw aanvullend verzekering kunnen meer behandelingen vergoedt worden. Wanneer er sprake is van een chronische indicatie worden de behandelingen volledig vergoedt.  

 

Onze kinderfysiotherapeuten  

Yvonne Appelboom en Pascal van der Weegen MSc. zijn beiden geregistreerde kinderfysiotherapeut en aangesloten bij de NVFK. Ze hebben de nodige kennis en ervaring in kindgerelateerde aandoeningen en de invloed hiervan op het motorische functioneren, groei en ontwikkeling. Met hun enthousiasme en passie voor het behandelen van kinderen is uw kind in goede handen! 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken met een van onze kinderfysiotherapeuten. Neem dan contact op met de praktijk: 0165-512257 / info@vanzuilichemzorg.nl