Handtherapie

De hand is ons belangrijkste werktuig en volgens sommigen zelfs ook ons belangrijkste zintuig. De hand functioneert door een ingenieus en minutieus samenspel van weefsels en structuren en is in staat een zeer grote diversiteit aan opdrachten van ons brein uit te voeren: met veel kracht werktuigen en machines bedienen, maar ook met grote snelheid, precisie en passie een instrument bespelen. Liefhebben, maar ook vechten. Doven ‘praten’ met hun handen, blinden ‘lezen’ ermee. De hand is echter ook, juist door zijn bouw, een kwetsbaar orgaan. Omdat de botten, banden en spieren van de hand en onderarm zeer nauw met elkaar verbonden zijn, kan een schijnbaar klein letsel aan uw hand of onderarm grote gevolgen hebben voor uw dagelijks functioneren.

Helaas komt het nog vaak voor dat mensen lang blijven rondlopen met klachten van hun hand- en/of pols. Kleine ongemakken waarbij gedacht wordt “.. dat zal wel over gaan…” of “… dat hoort nu eenmaal bij de ouderdom (of reuma) …” kunnen op de lange termijn een vervelende handicap betekenen. Veel hand- en polsklachten kunnen echter verminderd of helemaal verholpen worden. Door wie ?? ….. de handtherapeut! Handtherapie is een nog onbekende en zich sterk ontwikkelende specialisatie binnen de fysiotherapie. Handtherapeuten zijn deskundig op het gebied van (hand)aandoeningen, anatomie, wondgenezing, ontwikkelingen binnen de handchirurgie, informatie over het gebruik van protheses, het behandelen van blessures en aandoeningen en het herkennen van complicaties. Hoewel in Nederland de handtherapeut nog geen beschermde status geniet, is de handtherapie de laatste jaren sterk in beweging.

Martijn Buijs MSc. (handfysiotherapeut, bewegingswetenschapper i.o. en docent AVANS), Jaentien Koperberg MSc. (handtherapeut, sportfysiotherapeut) en Anouk Antonissen (handtherapeut) houden zich binnen onze praktijk met deze specifieke problematiek bezig. Zij hebben zich middels uitgebreide nascholing en klinische ervaring gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van personen met een letsel of aandoening van de hand en/of pols. Ook voor een eenmalig consult (“wat is er aan de hand “of ‘wat kan ik er aan doen”?)

kan gebruik worden gemaakt van deze expertise. Dit wordt, net als een afspraak bij de fysiotherapeut, vergoed als u over een aanvullende verzekering beschikt.

Voor meer informatie: www.handtherapiewestbrabant.nl