Geriatriefysiotherapie

Als u ouder wordt en als bewegen niet meer vanzelfsprekend is.
Neemt de kracht in uw benen af en is overeind komen moeilijk?
Gaat boodschappen doen steeds moeizamer? Of bent u angstig om te vallen?

De geriatriefysiotherapeut kan u hierbij helpen!

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en heeft inzicht in verouderingsprocessen, lichamelijke aandoeningen die vooral bij ouderen voorkomen, medicijngebruik en onderzoek- en behandelvormen toegespitst op de oudere mens.

Geriatrie fysiotherapie is bedoeld voor senioren die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek.
Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, MS of een gebroken heup, vroegtijdige verschijnselen vertonen van ouderdom.

De behandeling kan bestaan uit bijvoorbeeld looptraining, evenwichtsoefeningen, valpreventie of het oefenen van het opstaan uit bed of stoel.
Het is gericht op het verminderen van klachten in uw dagelijkse beweging en het herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.
Hierbij komt de geriatriefysiotherapeut ook regelmatig aan huis, ook wel thuiszorgfysiotherapie genoemd.

Thuiszorgfysiotherapie is een effectieve manier van behandeling bij de patiënt thuis, waarmee de fysiotherapeut de samenwerking met bestaande thuiszorgaanbieders kan realiseren. Thuiszorgfysiotherapie is vooral gericht op de functionele revalidatie en resocialisatie van thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten, met als doel het handhaven van de thuissituatie. De patiënt wordt in staat gesteld om zo lang mogelijk, op een verantwoorde manier, in de eigen leefomgeving te functioneren.
U kunt een geriatriefysiotherapeut voor thuiszorgfysiotherapie inschakelen wanneer:

  • u slecht ter been bent en niet meer zonder hulpmiddel kunt lopen
  • u moeilijk uit uw stoel of bed kunt komen
  • u de trap niet meer op durft of kunt
  • u bang bent om te vallen
  • de verzorging van uzelf en het doen van huishoudelijk werk een probleem wordt
  • u uit het ziekenhuis komt en nog therapie thuis nodig heeft
  • uw partner of familielid, die voor u wil blijven zorgen, goed wil leren omgaan met uw beperking.

Tot het werk van de geriatriefysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers, over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.
Er wordt niet alleen gekeken naar de lichamelijke beperkingen, maar er wordt ook rekening gehouden met psychosociale problemen zoals eenzaamheid en een verkleind netwerk.

Binnen de geriatrie, heeft de fysiotherapeut goed contact met bijvoorbeeld de huisarts, de ergotherapeut, de geriater/specialist ouderenzorg en met de thuiszorg.