Cranio-sacraal therapie

Craniosacrale therapie (CST) is ontwikkeld door de Amerikaanse arts Donald Sutherland. Hij stelde vast dat de menselijke schedel een bepaald ritme heeft en door subtiele manipulaties op de schedel reacties teweeg gebracht worden in ruggengraat en sacrum (heiligbeen). Deze ontdekking is van groot belang geweest voor het ontstaan van de craniosacrale therapie.

Cranio staat voor cranium = de schedelbeenderen (o.a. het voorhoofd- en slaapbeen). Sacraal staat voor sacrum = Latijnse naam voor het heiligbeen (dit bevindt zich vlak boven het stuitje. Hiertussen bevindt zich uiteraard de wervelkom.

Zowel de hersenen als het rugmerg zijn bekleed met drie beschermende vliezen waarbinnen een vloeistof circuleert. De naam “Cranio-Sacraal” is dus een verwijzing naar die twee, de wervelkolom, de vliezen en vloeistof die samen het zenuwstelsel omgeven.

Binnen onze praktijk is collega osteopaat Suzanne Roks MSc. hiervoor verantwoordelijk.

De geschiedenis
Begin jaren zeventig ontdekte de Amerikaanse arts dr. John E. Upledger per toeval, tijdens een operatie, dat het hersenvlies bewoog. Deze beweging van de schedel was al eerder door andere onderzoekers ontdekt. (rond 1930 door W.G. Sutherland). Door verdere onderzoeken bleek dat wanneer er druk op bepaalde delen van de schedel werd uitgeoefend dit b.v. gedragsveranderingen, hoofdpijn, coördinatie moeilijkheden en/of orgaanstoornissen teweegbracht.

Door zijn nieuwe bevindingen ( het bewegende hersenvlies) te combineren met die van W.G.Sutherland en de andere onderzoekers zag Dr. Upledger zijn theorieën bevestigd en ontwikkelde een systeem om het hersenvlies en de schedel hun natuurlijke beweeglijkheid terug te geven.

De Amerikaanse Michican State University gaf hem in 1975 de kans om het bestaan van het Cranio-Sacrale systeem definitief te bewijzen. Inmiddels dringt het belang van dit systeem langzaam door tot de gezondheidszorg in Amerika en sinds 1990 ook in Europa (in England sinds 1980). Op basis van deze ervaring ontwikkelde hij een behandelmethode, waarmee diverse klachten gunstig worden beïnvloed. De ritmische beweging, het zogenaamde cranio-sacraal ritme dient als uitgangspunt voor deze behandeling.

Cranio-sacraal ritme
Net zoals het bloed in een bepaald ritme door onze aderen stroomt en de adem haar eigen ritme kent, zo heeft ook het hersenen – en ruggenmergvocht hun eigen ritme, nl. het cranio – sacraal ritme.

Het centrale zenuwstelsel bestaat uit: de hersenen en het ruggenmerg, het vlies dat daar omheen zit en het hersenvocht dat tussen die twee vloeit. Het hersenvocht schept zijn eigen cranio- sacrale ritme via een pompsysteem diep in de hersenen.

Werking
De “Dura Mater” (het buitenste hersenvlies) is waterdicht, zodat de vloeistof niet kan weglekken en bedekt o.a. de binnenzijde van de schedel en is daar, en tevens op een paar plaatsen in de wervelkolom vastgehecht.Het is wetenschappelijk aangetoond, dat er in de naden tussen de schedelbeenderen bloedvaten, zenuwuiteinden en bindweefselvezels aanwezig zijn. Hierdoor is het mogelijk dat de schedelbeenderen met het hersenvlies meebewegen. Via een pompsysteem binnenin de hersenen wordt de ritmische circulatie van het hersenvocht gereguleerd (het bestaan van dit ritme werd ook wetenschappelijk bewezen).

Dit ritme uit zich als een uit deinende en inkrimpende golf die over gans het lichaam voelbaar is. Het cranium zet uit waardoor ook de wervels lichtjes uit elkaar geduwd worden, het sacrum draait naar onder (uitdeinend) en vervolgens draait alles naar binnen. Kortom het is “de ademhaling en regulator” van ons zenuwstelsel en dus ook van ons lichaam.

Sutherland gaf aan dit ritme de naam “The breath of life”.

De schedelbeenderen, de wervels en het heiligbeen bewegen (uiteraard minimaal) door deze ritmische in – en uitgaande golfbeweging (eb en vloed). Hierdoor varieert de hoeveelheid vloeistof zodat ook de druk van het hersenenvlies op de schedelbeenderen wisselt.
Zowel de hersenenvliezen als de ruggenmergvliezen maken deel uit van het bindweefselsysteem waardoor deze beweging dus ook in het bindweefsel waarneembaar is. Dit ritme is voelbaar voor de ervaren therapeut.

De behandeling
Doel: Cranio – sacraal therapie is een zachte manipulatietechniek die helpt om disharmonieën in de beweging van schedelbeenderen, ruggengraat en heiligbeen te herstellen.

Daar het cranio-sacrale systeem de hersenen en het rugmerg omsluit heeft het ook invloed op het functioneren van het centrale zenuwstelsel. Disfunctie in Cranio – Sacraal systeem kan zorgen voor disfunctie, o.a. de ademhaling, de hartslag en de spijsvertering worden.

Wanneer door spanningen in de hersenvliezen het ritme wordt verstoord, wordt ook de beweging in de schedelbeenderen, de ruggengraat en het heiligbeen gedeeltelijk geblokkeerd waardoor bepaalde lichaamsfuncties bemoeilijkt kunnen worden.

Oorzaken van de spanningen:
lichamelijke trauma (bv. bij de geboorte, een val of een ongeluk enz.) met als resultaat een minimale verschuiving, waardoor er een drukverandering ontstaat en dus ook een disbalans van het systeem met als gevolg(en) bv: houding – en bewegingsproblemen, leer – en gedragsproblemen, coördinatie – en spraakstoornissen, concentratieproblemen.

emotionele trauma’s (b.v. onverwerkte jeugdherinneringen, te grote werkdruk, verlies door scheiding of overlijden enz.) wanneer deze niet de kans krijgen om verwerkt te worden zetten zij zich vast ” als spanning” in het geheugen van het bindweefsel, de spieren, de organen enz. waardoor er een disbalans ontstaat in het systeem met als gevolg(en) bv. hoofdpijn, scoliose, astma, duizeligheid, geheugenverlies ed.

De behandeling geeft de spieren, weefsels, organen enz. de kans om op eigen tempo hun oorspronkelijke bewegingsvrijheid terug te krijgen en zo spanningen los te laten. De behandelaar legt vingers of handen op het lichaam van de klant en volgt de bewegingen die hij voelt. Hij kan deze beweging versterken (nooit forceren) door plaatselijke, zeer zachte druk en/ of trekkracht uit te oefenen. Daar in het lichaam alles rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden is, heeft ontspanning van een bepaald deel automatisch effect op het ritme en dus ook op het totale systeem.

Wanneer een cranio -sacraal behandeling?

 • verbeteren van de lichamelijke, emotionele en/of geestelijke klachten.
 • tal van klachten die het gevolg kunnen zijn van stress.
 • sinus(holte)problemen
 • maag- en darmproblemen
 • dyslexie
 • whiplash
 • hyperventilatie
 • depressie
 • gebrek aan immuniteit
 • als pijnbestrijding (BV bij artritis)
 • houding- en bewegingsproblemen
 • leer – en gedragsproblemen
 • coördinatie – en spraakstoornissen
 • concentratieproblemen
 • hoofdpijn en migraine
 • scoliose
 • astma
 • duizeligheid
 • geheugenverlies enz.