Cesar therapie

Wat is oefentherapie-Cesar?
De oefentherapie-Cesar is een paramedische behandel¬methode, gericht op behandeling en voorkoming van klachten ten gevolge van een onjuist houdings- en bewegingspatroon, al dan niet veroorzaakt door een bepaalde afwijking of ziekte. We werken samen met de binnen onze groepspraktijk voor verbijzonderde fysiotherapie gevestigde Cesar oefentherapeute (M.) Mandy van den Bos – Bogers.
Deze heeft dit oefenconcept inmiddels geïntegreerd binnen onze interdisciplinaire werkwijze.

De basisgedachte
Mensen lopen, gaan zitten, staan op. Mensen bukken, tillen, springen. Iedereen doet dit op zijn eigen manier, Maar… niet al die gewoonten zijn goed voor het lichaam. Al dat bewegen gebeurt grotendeels onbewust en iedereen ontwikkelt zo zijn eigen houdings- en bewegingsgewoonten. Maar… niet al die gewoonten zijn goed voor het lichaam. De basisgedachte van de oefentherapie-Cesar is nu:

 • Dat er een optimaal grondpatroon van bewegen is aan te wijzen en
 • Dat iedereen goede houdings- en bewegingsgewoonten kan ontwikkelen via een gericht leerproces.

Bewegingen worden ‘goed’ genoemd als o.a. spieren daarbij op hun best samenwerken, en de gewrichten op de juiste manier worden belast.

Wat is het doel?
Het doel is de klachten te doen verdwijnen, verminderen en/of te voorkomen, uitgaande van ieders – strikt persoonlijke – bewegingsmogelijkheden en rekening houdend met bepaalde situaties waarin een ieder zich bevindt (leef- en beroepsomstandigheden).

Hoe is de werkwijze?
De oefentherapeute Cesar stelt een op de persoon gericht behandelplan op. Dit bestaat uit een zorgvuldige keuze van oefeningen.

Als uitgangspunt voor dit behandelplan gelden:

 • De diagnose van de verwijzend arts
 • Het onderzoek door de oefentherapeute Cesar
 • De individuele situatie en mogelijkheden van de patiënt
 • Het doel van de therapie.

De patiënt moet zelf actief aan de therapie deelnemen en leren begrijpen en voelen hoe en waarom bewegingen het best op een bepaalde manier kunnen worden uitgevoerd. Een belangrijke voorwaarde voor een blijvend resultaat is inpassing van het geleerde in het dagelijks leven. De therapie wordt in onze praktijk gegeven in een speciaal daarvoor ingerichte oefenruimte voorzien van oa. grote spiegel en een elektrisch verwarmde vloer. Indien nodig ook bij de patiënt thuis. Elke behandeling duurt 35 minuten en is individueel.

Welke zijn de indicaties?

 • Klachten veroorzaakt door houdings- of bewegingsafwijkingen (bv. nek-, schouder- en rugklachten, heupklachten, spanningshoofdpijn, alsmede bestrijden van beroepsklachten).
 • Verbetering van houdings- en bewegingsafwijkingen ter voorkoming van (beroeps)klachten.
 • Verbetering van ademtechniek ( bv. bij CARA en hyperventilatie).
 • Neurologische aandoeningen ( bv. HNP, ischias en uitstralende zenuwpijnen, ziekte van Parkinson, MS.).
 • Orthopedische aandoeningen ( bv. arthrose, osteoporose, ziekte van Scheuermann).
 • Reumatische aandoeningen ( bv. reumatoide artrhitis, ziekte van Bechterew).
 • Verbetering van motoriek van kinderen met achterstand.
 • Revalidatie

Training, advies en begeleiding worden ook gegeven voor gezonde bewegingsgewoonten bv. zwangeren, kinderen, ouderen, musici, sport – en werkhoudingen.

Voor meer informatie: www.oefentherapievdbos.nl