Bekkenfysiotherapie

Bekkentherapie is bedoeld voor mannen, vrouwen en kinderen met klachten van het bekken of de bekkenbodem. Binnen onze praktijk zijn collega’s S. (Sharony) van Zundert en M.P. (Marianne) Walther – van de Wilde hiervoor verantwoordelijk.

Bekkenbodemklachten of bekkenbodemdysfunctie
Deze klachten ontstaan door tal van verschillende oorzaken.

Bij vrouwen veelal ten gevolge van zwangerschappen en andere hormonale veranderingen, bij mannen bijvoorbeeld ten gevolge van prostaatproblemen en bij kinderen mogelijk als gevolg van verkeerd aangeleerd toiletgedrag. De klachten kunnen variëren van pijn in bekkenstreek, lage rug en beenpijn, tot incontinentie(het niet goed op kunnen houden van ontlasting of urine) of juist niet goed naar het toilet kunnen gaan tot pijn bij het vrijen. Het kan zowel veroorzaakt worden door te gespannen als door te zwakke spieren van de bekkenbodem.

Een goed functionerende bekkenbodem is van groot belang voor de stabiliteit van het bekken, lage rug, een goed ontlastings – en plaspatroon, en speelt een belangrijke rol bij de beleving van onze seksualiteit. De laatste jaren komt de bekkenbodemdysfunctie een beetje uit de taboesfeer en blijkt er voor veel problemen waarvoor geen oplossing leek te bestaan toch nog veel mogelijk! Dit kan een grote verbetering in levenskwaliteit tot gevolg hebben. Behandeling bestaat uit het bewust worden van de bekkenbodem, voorlichting en oefeningen in relatie tot ademhaling, ons dagelijks functioneren en het goed aanleren van toiletgedrag. Er zijn ook behandelingsmethoden waarbij er inwendig onderzoek plaats vindt. Deze worden in onze praktijk toegepast.

Ook voor de behandeling van kinderen met zijn er gespecialiseerde praktijken. Deze kunt u vinden op de website van het NPI, www.paramedisch.org.  Meer over bekkenbodems kunt u lezen op www.bekkenbodem.net, speciale website over bekkenbodem problematiek.

Zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn en lage rugklachten
Sinds 1996 is er door het officieel erkende Spine en Joint Centre wetenschappelijk onderzoek verricht naar lage rug en bekkenklachten. Dit centrum heeft deze onderzoekresultaten omgezet in praktisch toepasbaar behandelingsprogramma dat in het kader van deskundigheidsbevordering uitgedragen is via cursussen.

Zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn rond de zwangerschap is een normaal voorkomend verschijnsel. In de peripartum periode (18 maanden) vinden veel veranderingen plaats onder meer in hormonaal en biomechanisch opzicht. Een van de kenmerken is de blessuregevoeligheid in deze periode. Bij sommige vrouwen kan dit leiden tot hevige klachten.

Bij de behandeling van bekkenklachten wordt aandacht besteed aan het verbeteren van stabiliteit (de functie van bekkenbodem en andere stabiliserende spieren), het omgaan en leren beheersen van pijn, het opbouwen van conditie en belastbaarheid. Ook hier is het positieve effect van de behandeling veelal zeer groot.

Aanvullende informatie kunt u vinden op www.nvfb.nl

Specialisaties binnen Van Zuilichem werken samen!

Binnen de praktijk voor gespecialiseerde therapeuten van Zuilichem werken we in multidisciplinair verband bij de behandeling van zwangerschap gerelateerde bekkenklachten. Er zijn in onze praktijk hiervoor de volgende disciplines: Bekkentherapie, Cesartherapie , Ergotherapie, Manuele therapie en Osteopathie Deze hebben naast een overlap van behandelingsmogelijkheden ieder een eigen invalshoek.
Zowel vòòr als na de bevalling vinden er veel veranderingen plaats  op hormonaal, biomechanisch en psychosociaal gebied.
Bij de intake wordt gekeken wat de klachten zijn en waar de oorzaak ligt dat deze niet onder controle te krijgen zijn. Vooral in een maatschappij waar de prestatiedruk groot is, is er vaak sprake van een  verstoorde balans tussen belasting en belastbaarheid. Pijnklachten en vermoeidheid zijn vaak het gevolg. Veel vrouwen hebben niet echt in de gaten hoeveel een zwangerschap eigenlijk vraagt van het lichaam, en ook al is het een natuurlijk proces, het is toch wel iets waar  rekening mee gehouden moet worden, wil je  door kunnen werken tot aan de geplande verlofdatum.  Ook na de bevalling moet er een nieuw evenwicht gevonden worden.

Alle disciplines besteden hier vanuit hun eigen invalshoek aandacht aan, en indien nodig verwijzen wij ook intern door, zodat optimale zorg verleend wordt.

  • De bekkenfysiotherapeut  besteedt vooral aandacht aan de samenwerking tussen de verschillende spiergroepen van de buik, rug, bekkenbodem en de relatie met de ademhaling. Ook kijkt zij naar de stand van het bekken en de rug.
  • De Cesartherapie inventariseert de musculaire balans en oefent  vooral de houding en de manier waarop de spieren gebruikt worden tijdens dagelijkse bezigheden thuis of op het werk. Door het oefenen van de meest optimale houding en bewegingen maakt de oefentherapeut u meer bewust van hoe u zelf uw pijnklachten kunt verminderen.
  • Deergotherapie inventariseert het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid. Zij gebruikt hiervoor onder meer de actviteitenweger en movemonitor. Dit zijn instrumenten die voor de cliënt zichtbaar maken of er balans is tussen belasting en belastbaarheid. Ook geeft zij adviezen ten aanzien van aanpassingen en hulpmiddelen op het werk en thuis en het uitvoeren van handelingen.
  • De manueeltherapeut normaliseert de stand van het bekken en de onderrug (uiteraard alleen met veilige milde technieken die absoluut niet schadelijk zijn voor moeder en kind.)zodat de spieren weer de juiste aansturing kunnen geven, zonder klachten te veroorzaken. Ook hier wordt, middels oefeningen, aandacht geschonken aan de juiste spierfunctie.
  • De osteopaat bekijkt naast de gewrichtsstand en de spierfunctie  ook het  samenspel van alle bindweefselstructuren in de rug en bekkenregio.

Bent u zwanger, of al bevallen en heeft u klachten of vragen, dan kunt u een afspraak maken bij een van bovenstaande specialisaties. Vergoeding door de zorgverzekeraar  vindt plaats vanuit uw aanvullende verzekering en bij de ergotherapie vanuit de basisverzekering (denk wel aan het eigen risico!).