Acupunctuur

Nog voordat onze jaartelling begon, werd er in China al gewerkt met acupunctuur om allerlei ziekten en kwalen te behandelen. De doctoren die zich met acupunctuur bezig hielden, schreven al hun bevindingen trouw op. Nog altijd maken moderne acupuncturisten gebruik van deze eeuwenoude kennis.

Sinds 1993 is binnen onze praktijk fysiotherapeut W.A. (Walter) Oudhof ook werkzaam als acupuncturist. Hij heeft zijn diploma behaald aan de E.U.T.C.M. (= European University of Traditional Chinese Medicin) te Utrecht. Hij is aangesloten bij de NVA (=Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur) en dienovereenkomstig gehouden aan alle daaruit voortvloeiende verplichtingen

Even voorstellen: Yin en Yang, een onafscheidelijk duo
U heeft vast wel eens gehoord over Yin en Yang. Waarschijnlijk kent u ook het symbool, maar weet u niet wat het precies betekent.

Volgens de Chinese overlevering is de wereld uit twee oerkrachten ontstaan. Oerkracht Yin staat voor duisternis, koude, het statische, de passiviteit en het vrouwelijke. Oerkracht Yang staat voor warmte, licht, kracht, dynamiek en het mannelijke. Yin en Yang kunnen niet zonder elkaar bestaan; ze vormen als het ware een twee-eenheid.

Alle levende organismen hebben deze twee oerkrachten in zich, dus óók de mens. Ook u! Zolang die twee oerkrachten met elkaar in evenwicht zijn, voelen we ons gezond en prettig, zowel geestelijk als lichamelijk. Soms raken die twee uit balans. Soms omdat Yang de overhand krijgt, soms omdat Yin de overhand krijgt. Door zo’n verstoring van de balans gaan we ons onprettig voelen en kunnen we ziek worden.

‘Als je ziek bent, ga je toch gewoon naar de dokter’, zult u zeggen. Terecht, want de dokter is er om zieken te genezen. Vaak met een pil, poeder of drankje. Maar soms helpen al die pillen, poeders en drankjes niet. Dan blijft uw hoofdpijn zeuren, dan blijft uw pijn in de rug u parten spelen, dan blijven uw nare astma-aanvallen terugkomen, dan blijven die akelige angsten uw leven beheersen… In veel van die gevallen kan de acupuncturist u helpen. Want hij of zij zal zijn behandeling erop richten de natuurlijke balans tussen Yin en Yang weer te herstellen.

De acupunctuur gaat uit van een heel ander mensbeeld dan de ‘gewone’ dokters. Daarom is het belangrijk dat u een klein beetje begrijpt van de theorie achter acupunctuur. In ons lichaam bevinden zich banen waarlangs de energieën Yin en Yang lopen.

Elk van die banen hoort bij een bepaald orgaan, bijvoorbeeld de lever, het hart, de maag of de nieren. Die onzichtbare banen noemen we meridianen. We hebben er talloze van, die symmetrisch links en rechts door ons lopen. Alle meridianen bij elkaar vormen eigenlijk een netwerk van energiebegeleiders. Op dat netwerk liggen alle acupunctuurpunten. Elk van die punten staat in contact met een orgaan of met een bepaalde functie. Als u gezond bent, zijn al uw energieën in balans. Bent u niet gezond, dan kan de acupuncturist met behulp van naalden bepaalde energieën afremmen of juist stimuleren.

Als de naalden in de acupunctuur-punten zijn aangebracht, veroorzaken zij prikkels. Die prikkels gaan via zenuwbanen naar het ruggenmerg. U kunt uw ruggenmerg beschouwen als een telefoonkabel, die de prikkels naar de hersenen stuurt. In de hersenen worden de prikkels ‘vertaald’ in bepaalde chemische stoffen die op hun beurt als een soort boodschappenjongens in uw lichaam aan het werk gaan.

Onder die boodschappenjongens vallen ook endorfinen, stoffen die pijn kunnen blokkeren.

De naalden zijn minder griezelig dan ze op het eerste gezicht lijken. Vraagt u aan uw acupuncturist of u zo’n flinterdun naaldje mag bekijken, dan zult u zien dat het in niets lijkt op een injectienaald. Als de naald wordt ingebracht ervaart u een kort prikkend gevoel, maar pijnlijk kunt u dat niet noemen. Zit de naald erin en brengt de acupuncturist hem wat dieper tot precies in het acupunctuurpunt, dan zullen de meeste mensen een soort schokje of tintelend gevoel ervaren, het zogenaamde ‘Qi-gevoel’. ‘Qi’ is het Chinese woord voor energie.

En als de acupuncturist nu mis prikt?
U mag ervan uitgaan dat de acupuncturist, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur, een vakman of -vrouw is met een zeer goede opleiding. Bovendien is de ligging van de punten zo nauwkeurig omschreven, dat u voor misprikken niet bang hoeft te zijn.

De naalden moeten wel even blijven zitten. Afhankelijk van de klacht moeten de naalden er korter of langer in blijven zitten. Dat kan 10 minuten zijn, maar ook wel een uur. Bij kinderen worden de acupunctuurpunten alleen geprikt en de naalden er direct weer uitgehaald. Erin en eruit dus. Bij ooracupunctuur kan ook gebruikgemaakt worden van ‘verblijfsnaaldjes’ of korreltjes die zelfs wel een week kunnen blijven zitten.

Wanneer kan acupunctuur helpen?
De Wereldgezondheidsorganisatie beschrijft meer dan vijftig aandoeningen waarbij acupunctuur kan helpen. Daaronder vallen vele soorten pijnen, allergieën, longklachten en darmklachten, maar bijvoorbeeld ook overgangsklachten, slaapstoornissen, verslavingen en psychische problemen.

INDICATIELIJST ACUPUNCTUUR
Hoofd:
 hoofdpijn, migraine, lokale haaruitval, aangezichtspijn, duizeligheid (bijvoorbeeld: ménière), zwaar gevoel in het hoofd;
Slijmvliezen: chronische verkoudheid, voorhoofdsholteontsteking, bijholteontsteking;
Neus: neusverkoudheid;
Oor: oorpijn/ontsteking, oorsuizen/ruisen, bepaalde gevallen van doofheid;
Oog: ontstoken ogen, jeukende ogen, tranende ogen, droge ogen, branderige ogen, wazige vlekken zien, slechtziendheid;
Mond: tandvleesproblemen, kiespijn, aften. Slechte adem, bittere smaak in de mond, droge mond, verhoogde speekselvloed, koortsuitslag;
Keel: schildklieraandoeningen, heesheid, keelpijn, spraakproblemen, brok in de keel;
Luchtwegen: verkoudheid, allergische verkoudheid, hooikoorts, hoest, kortademigheid, astma, bronchitis, hyperventilatie;
Borst: spanning op de borst, vol gevoel van de borst, pijn bij de borst, hartkloppingen, angina, pectoris, opgezette / pijnlijke flanken;
Buik: buikkrampen, buikrommelingen, buikpijn, opgezette buik;
Maag/darm: misselijkheid, slechte eetlust, overgeven, zuurbranden, oprispingen / opboeren, maagpijn, galaandoeningen, diarree, constipatie, aambeien;
Gynaecologie: menstruatieklachten, premenstruele klachten (PMS), overgangsklachten, gespannen en pijnlijke borsten, bepaalde vormen van onvruchtbaarheid, witte vloed (leukorrhea);
Urinewegen: urineweginfectie, incontinentie, blaas / nierstenen, impotentie, onvruchtbaarheid, vroegtijdige / nachtelijke zaadlozingen, prostaatklachten;
Gewrichten: stijfheid, pijnklachten, bewegingsbeperkingen, verstuikingen, artrose, reumatische aandoeningen, gewrichtsontstekingen, slijmbeursontsteking; spieren / peespijnklachten, krachtvermindering, trillingen, krampen, nek- en rugklachten, tenniselleboog, fibromyalgie (spierreuma);
Ledematen: koude ledematen, zwaar gevoel, vochtophoping (oedeem);
Zenuwstel: hernia, doof gevoel, zenuwontsteking (neuralgie), zoals:
– Intercostaalneuralgie (zenuwpijn tussen de ribben),
– Ischias,
– Neuralgie na gordelroos;
Huid: transpiratieproblemen, jeuk, droge huid, eczeem, acne, koortsblaasjes, gordelroos, psoriasis, steenpuisten, zweren;
Mentale stoornissen: slaapstoornissen, veel dromen, hyperventilatie, rusteloosheid, angst, flauwvallen, epilepsie, dwangmatig huilen / lachen, depressiviteit, snel schrikken, vergeetachtigheid, anorexi nervosa, lusteloosheid, gebrek aan energie, algehele zwakte, overspannenheid, stress, burn-out;
Interne klachten: bloedarmoede, kouwelijkheid, doorbloedingsproblemen, hoge bloeddruk, lage bloeddruk;
Allergieën: allergische verkoudheid, hooikoorts, astma / bronchitis, allergie voor onder andere:
– Voedsel
– Huisstofmijt
– Huisdieren
– Pollen;
Verslavingen: rookverslaving, eetverslaving, alcoholverslaving, drugsverslaving;
Kinderziekten: hoest, verkoudheid, astma, bronchitis, keelontsteking, darmklachten, buikpijn, bedplassen, slaapproblemen, tanden krijgen, eczeem, oorpijn/ontsteking.

Er zijn bepaalde omstandigheden, waarbij acupunctuur minder goed kan werken. Er zijn ook omstandigheden, waarbij het onverstandig is een acupunctuurbehandeling te ondergaan of voort te zetten:

Het gebruik van alcohol voor of na de behandeling moet worden ontraden;
Vermijd een toestand van stress voor en na elke behandeling, dit geldt ook voor zware lichamelijke of geestelijke inspanning;
– Voor vrouwen geldt dat tijdens de menstruatie en gedurende zwangerschap bepaalde acupunctuurpunten beter niet gebruikt kunnen worden of zelfs tot ‘verboden gebied’ worden verklaard. Bij zwangerschap worden al vanaf de derde maand bepaalde punten vermeden. Naarmate de zwangerschap vordert, neemt het aantal ‘verboden’ punten toe.

Tot slot nog dit: iedereen ervaart wel eens periodes waarin het lichaam alle zeilen bij moet zetten om gezond en vol energie door het leven te gaan. Hierbij worden de eigen reserves behoorlijk aangesproken. Zeker in onze westerse wereld is het belangrijk om stress en drukte zoveel mogelijk te vermijden en op een harmonieuze manier te leven. Zorgvuldig en vooral met mate eten en drinken horen daar ook bij.

Is acupunctuur wel verantwoord?

Hier kunnen we volmondig ‘ja’ op zeggen. Natuurlijk zijn er nog altijd mensen die denken dat acupunctuur een trend is die ‘toch’ wel niet zal helpen. Alternatieve geneeswijze hebben voor veel mensen een negatieve klank en dat geldt helaas ook nog wel eens voor acupunctuur. Dat is jammer, want acupunctuur kan voor velen een uitstekende aanvulling zijn op de ‘gewone’ gezondheidszorg. Daarom is het zo belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over de reële mogelijkheden van deze methode. Soms kan de ‘gewone’ dokter u niet van uw klachten afhelpen, maar de acupuncturist wel. Natuurlijk is de acupuncturist geen wonderdokter. Een aantal mensen raakt ook bij de acupuncturist niet van hun klachten af. Daar staat tegenover dat het grootste deel van de mensen die zich met acupunctuur laten behandelen, wèl van hun klachten afkomen.

De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur
De Nederlandse Vereniging voor acupunctuur (NVA) is een overkoepelende organisatie van acupuncturisten in Nederland. De vereniging is opgericht in 1977. Zij gaat ervan uit dat een gedegen opleiding in de energetische fysiologie van het meridiaanstelsel, de specifieke ziekteleer ervan, alsmede een klinische training in de techniek van de acupunctuur, een voorwaarde moet zijn voor het beoefenen van acupunctuur.

Hoewel de NVA een organisatie is die onafhankelijk is van opleidingsinstituten, erkent zij alleen acupunctuuropleidingen die aan bovengenoemde eisen kunnen voldoen. Zij laat dan ook alleen diegenen toe, die een westerse medische scholing gevolgd hebben op minimaal hbo-niveau en een door de NVA erkende acupunctuuropleiding met succes hebben afgerond. Voorts verplicht zij haar leden tot het volgen van jaarlijkse nascholingsdagen.

Ook staat de NVA garant voor kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden. Binnen de NVA worden gedragsregels en regels betreffende ethiek gehanteerd. De vereniging voert een actief beleid met betrekking tot tuchtrechtspraak en arbitragezaken en stelt eisen aan haar leden inzake hygiëne en steriliteit tijdens de behandeling.

Wordt acupunctuur door mijn zorgverzekeraar vergoed?
Veel zorgverzekeraars vergoeden acupunctuurbehandelingen in de aanvullende verzekering van ziekenfonds- en particuliere polissen. Informeert u even bij uw zorgverzekeraar of dit ook voor uw specifieke polis geldt. Meer informatie over acupunctuur kunt u vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur http://www.acupunctuur.nl

In de volgende powerpoint presentatie vindt u extra informatie over acupunctuur.