Neurologische klachten

NAH (Niet-Aangeboren Hersenletsel) is een verzamelnaam voor alle letsels aan de hersenen die ontstaan zijn na de geboorte. Vaak heeft een persoon al een goede, normale ontwikkeling laten zien voordat er plotseling een afwijking ontstaat waardoor een of meerdere functies van de hersenen verminderen of wegvallen.
Hierbij kunt u denk aan: een herseninfarct, hersenbloeding, hersenletsel na een trauma, MS of Parkinson. De gevolgen hiervan zijn meestal erg divers en ingrijpend. Hierbij moet u denken aan krachtsvermindering of uitval van spieren, cognitieve problemen,(aandacht, concentratie) en sociaal-emotionele problemen (angst, vermoeidheid).
Doel van de revalidatie is het verbeteren van de kwaliteit van leven. Bij Van Zuilichem Zorg houden zowel de fysiotherapeut als ook de ergotherapeut zich hiermee bezig. Door het (blijven) bewegen kan het niveau van de revalidatie worden vastgehouden of zelfs verbeteren. Het accent tijdens de trainingen ligt op het verbeteren van de conditie, de mobiliteit en de spierfunctie (kracht). Inactiviteit en vermoeidheid worden hiermee aangepakt. Daarnaast is het bewegen met lotgenoten erg waardevol.
Van Zuilichem Zorg is gespecialiseerd in de revalidatie bij NAH. Wij hebben korte lijnen met het revalidatiecentrum en uw specialist. Een aantal collega’s zijn uitgebreid geschoold op het gebied van NAH en tevens werkzaam binnen de revalidatiegeneeskunde. De behandeling start met een intake waarbij gekeken wordt naar uw mogelijkheden en beperkingen. Doelstellingen en behandelplan worden samen met u besproken. Naast individuele behandeling, kan er in voorkomende gevallen ook in groepsverband worden getraind.

CVA

Beroerte wordt ook wel CVA (cerebro vasculair accident) genoemd. Bij een beroerte gaat iets mis met de bloedcirculatie in de hersenen. Een beroerte kan een hersenbloeding of een herseninfarct betreffen. Het herseninfarct komt het meeste voor. Vanwege een dichtgeslibde ader (trombose) of een bloedstolsel dat een hersenslagader verstopt (embolie), krijgt een deel van de hersenen te weinig bloed waardoor het hersenweefsel afsterft. Ongeveer 80% van de beroertegevallen is een infarct. Een hersenbloeding is het gevolg van een lek in een hersenbloedvat. Zo’n lek kan ontstaan door een zwakke plek in de bloedvatwand waardoor bloed de hersenen instroomt. Een voorbeeld is het knappen van een aneurysma (uitstulping in wand van een hersenslagader). Een hersenbloeding kan zich bevinden in het hersenweefsel, maar soms ook tussen de hersenvliezen. In ongeveer 20% van de beroertes gaat het om een hersenbloeding. Een TIA (voor Transient Ischaemic Attack) is een tijdelijke doorbloedingsstoornis in de hersenen. Een TIA lijkt op een beroerte, maar gaat snel weer voorbij (meestal binnen een half uur). TIA’s kunnen een voorbode zijn van een echte beroerte. Een beroerte ontstaat plotseling en kan gepaard gaan met bewusteloosheid. Symptomen kunnen zijn:
– Verlammingen in het gezicht (scheve mond bijvoorbeeld)
– Warrig spreken en denken
– Verlammingen (meestal aan één zijde van het lichaam)
– Verstoring of verlies van het gezichtsvermogen
– Verdoofd gevoel in arm, been of gezicht
– Tintelingen
– Ernstige hoofdpijn (meestal bij bloeding)
– Duizeligheid en evenwichtsstoornissen

Het merendeel van de mensen die een beroerte krijgen, wordt direct opgenomen in een ziekenhuis. Ruim de helft van de patiënten kan na een aantal dagen of weken weer naar huis. Als dat nog niet mogelijk is, volgt overplaatsing naar een revalidatiecentrum of een verpleeghuis. Het merendeel van de patiënten, thuis of in een instelling, gaat een periode van (poli)klinische revalidatie tegemoet. Uzelf maar ook uw partner of familieleden zullen met de gevolgen van een beroerte moeten leren omgaan. Daarbij krijgt u met verschillende zorgverleners te maken. De fysiotherapeut draagt op verschillende manieren bij aan het welzijn en herstel van patiënten met een beroerte middels o.a. oefentherapie. Dat begint het liefst zo snel mogelijk nadat de diagnose ‘beroerte’ door de neuroloog is gesteld. Daarnaast kan ergotherapie u indien nodig trainen en adviseren bij zelfverzorging en huishouden, verplaatsen binnenshuis en buitenshuis, sociale activiteiten en omgaan met emoties.

MS

Multiple sclerose betekent dat er verharde plekken zijn in het centrale zenuwstelsel. Op deze plekken zijn de cellen van het zenuwstelsel aangetast. Hierdoor ontstaan stoornissen in de zenuwgeleiding. De precieze oorzaak van MS is onbekend. Op dit moment vermoeden wetenschappers dat MS een auto-immuunziekte is. Dat betekent dat het afweersysteem de eigen zenuwcellen aanvalt, waardoor deze beschadigd raken. Bij MS kunnen de symptomen zeer divers van aard zijn en per patiënt verschillen. Meest voorkomende klachten en verschijnselen bij MS zijn:
– Motorische klachten: krachtverlies, spasticiteit, krampen, stijfheid.
– Sensibiliteitsstoornissen: tintelingen, prikkelingen, doofheid, pijn, koude voeten/handen, spierpijn.
– Coördinatieklachten: tremoren, spraakstoornis, duizeligheid, draaierigheid.
– Klachten vanuit de hersenstam: zenuwpijn, gevoelsstoornis in het gezicht, dubbelzien.
– Problemen met het gezichtsvermogen: zenuwontsteking aan een of beide ogen.
– Blaasklachten: toegenomen aandrang, achterblijven van urine, incontinentie.
– Seksuele problemen: libidoverlies, impotentie, genitale pijn.
– Darmklachten: obstipatie, incontinentie.
– Vermoeidheid: moeheid in rust, snelle vermoeibaarheid.
– Cognitieve problemen: geheugenstoornissen, concentratiestoornissen.
– Stress, depressies, angsten

Een fysiotherapeut kan u helpen regelmatig en op de juiste manier te blijven bewegen, ondanks uw klachten. Door de behandeling zult u zich fitter en gezonder voelen en ook het verlies van de spierfuncties gaat minder snel achteruit. De behandeling bestaat meestal uit voorlichting en oefentherapie en heeft als doel: stijfheid bestrijden, spieren en gewrichten beweeglijk houden, spierkracht onderhouden, pijn bestrijden, zelfstandigheid in uw dagelijkse leven bevorderen, een goede ademhaling houden of verbeteren, adviezen over hulpmiddelen en doorbloedingsproblemen voorkomen.

Parkinson

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben en de ziekte van Parkinson is dan ook erg complex. Voor geen enkele patiënt is het beeld van parkinsonsymptomen hetzelfde. Voorbeelden symptomen ziekte van Parkinson:
– Trillen (tremor) van de handen, benen, kin of tong
– Trager worden van bewegingen (bradykinesie), moeite met starten van bewegingen (akinesie) en ontbreken van automatische bewegingen (hypokinesie)
– Stijfheid van de spieren (rigiditeit)
– Houdings- en evenwichtsproblemen en soms vallen bij langer bestaan van de ziekte
– ‘Bevriezen’ van de benen tijdens lopen (freezing), waardoor het lijkt alsof de voeten aan de vloer blijven plakken

Naast de bovengenoemde symptomen kunnen een breed scala aan andere klachten optreden zoals trager denken, verminderde reuk, slaapstoornissen, obstipatie, stemmingsproblemen en verandering van seksuele behoeften. Bovenstaande symptomen treden alleen lang niet bij alle patiënten op. Daarnaast verschilt de ernst van de klachten en het beloop van de ziekte van patiënt tot patiënt.
Er kunnen verschillende aanleidingen zijn voor doorverwijzing naar een fysiotherapeut of oefentherapeut. Enkele voorbeelden zijn: u ervaart problemen bij dagelijkse bewegingen, u heeft een verminderde conditie, u heeft nek- of schouderklachten, u bent het afgelopen jaar meerdere malen gevallen en bent hierdoor geneigd om minder te bewegen. De fysiotherapeut, oefentherapeut Cesar of oefentherapeut Mensendieck kan u bij deze problemen en klachten begeleiden en adviseren.