Nekklachten

Nekklachten zijn zeer vervelend, een veel voorkomend probleem en kunnen verschillende oorzaken hebben. Ook kunnen de symptomen en behandeling van pijn in de nek erg gevarieerd zijn. Hieronder ontdek jij meer over de soorten, oorzaken, symptomen en behandeling van de klachten in de nek.

KANS

KANS (klachten aan de arm, nek en/of schouder) is de nieuwe benaming voor klachten die we vroeger RSI noemden. Omdat KANS een erg algemene benaming is, kunnen de klachten ook erg uiteenlopen. De meest voorkomende symptomen zijn: Pijn en/of stijfheid in nek, schouders of armen. Krachtverlies en tintelingen.
Andere kenmerken zijn: Klachten ontstaan geleidelijk  en worden steeds erger, klachten verergeren door spanning, drukte of stress en klachten verergeren wanneer een houding langdurig word vastgehouden of wanneer bepaalde bewegingen zich telkens herhalen.
Belangrijk is bij beginnende klachten snel te handelen om vererging te voorkomen. Wanneer de oorzaak van de klachten niet weggenomen wordt, zullen de klachten ook niet verdwijnen. Samen met de fysiotherapeut kan gekeken worden welke risicofactoren de klachten veroorzaken en/of in stand houden.

Whiplash

Een Whiplash wordt ook wel een versnellings- en vertragingsletsel van de nek genoemd. Dit, omdat de nek naar achteren en naar voren klapt en hierdoor snel uit elkaar gerekt en in elkaar gedrukt wordt (compressie). Door deze klapt kan er schade ontstaan bij de verschillende structuren in de nek. Dit kan op zijn beurt weer nekklachten veroorzaken. Klachten bij een whiplash hoeven niet per se direct aanwezig te zijn, het kan namelijk zijn dat deze pas na een paar dagen of weken optreden. De pijn in de nek kan bij een whiplash scherp of dof aanvoelen. Daarnaast wordt de pijn verergt bij te lang in eenzelfde houding te zitten en bij veel beweging van de nek. Een whiplash is te herkennen aan de volgende symptomen: Pijn in de nek, hoofdpijn, bewegingsbeperkingen van de nek, concentratieproblemen, vermoeidheid, duizeligheid, pijn in de bovenrug, vermindering van het gezichtsvermogen, tintelingen en uitstralende pijn naar de schouders, armen en handen.
In de eerste drie weken mag je de nek wel bewegen, maar de nekpijn mag hierbij niet toenemen. In deze drie weken adviseren wij altijd, je houding af te wisselen en voldoende rustpauze in te lassen bij activiteiten. Na de drie weken mag de belasting langzaam opgebouwd worden (ook als hierbij een lichte vorm van pijn aanwezig is). Door het bewegen van de nek wordt namelijk de balans van de nek herstelt. Of jij volledig herstelt en hoelang het duurt voordat jij volledig bent hersteld van een Whiplash is afhankelijk per persoon en hoe je met de klacht omgaat. Over het algemeen is het wel mogelijk om volledig te herstellen en gemiddeld kan jij na zes weken weer aan het werk.

Nekhernia

Tussen de nekwervels bevinden zich tussenwervelschijven. Deze tussenwervelschijven dempen de schokken op de wervelkolom.  Er wordt van een nekhernia gesproken op het moment dat de inhoud van de tussenwervelschijf, door een scheur/breuk naar buiten komt en druk op de zenuw veroorzaakt. Dit kan ontstaan door langdurig in een dezelfde houding te zitten, bij eenzijdige bewegingspatronen en bij veroudering van de tussenwervelschijven. Typische symptomen bij een nekhernia zijn: pijn aan één of beide zijden van de nek, gepaard met bewegingsbeperkingen van de nek. Daarnaast vaak een scherpe pijn in de nek, schouders en armen. Ook is er regelmatig vermindering van de kracht.

In sommige gevallen is het mogelijk dat houdingsadviezen en specifieke oefeningen de geleiachtige kern van de tussenwervelschijf kunnen terug dringen en zo de compressie op de zenuw verminderen.
Op het moment dat de houdingsadviezen en oefeningen niet helpen kan er gekozen worden voor een operatie.

Slijtage van de nek (artrose)

Door een verouderingsproces worden de tussenwervelschijven dunner, waardoor het kraakbeen kan afnemen. Op het moment dat het kraakbeen afneemt kunnen er botachtige uitsteeksels gevormd worden (osteofyten). Op het moment dat de tussenwervelschijven dunner worden gaan de twee wervels over elkaar schuren. Dit schuren veroorzaakt pijnklachten en mogelijk een verhoogde spierspanning in de nek. Door slijtage ontstaan er bewegingsbeperkingen en kan de druk op de zenuwen toenemen, waardoor jij tintelingen, krachtverlies en uitstralende pijn in de schouders, armen en handen kunt ervaren.

Het is helaas niet mogelijk om je volledig verhelpen van de slijtage die in de nek is ontstaan. Wel kan de fysiotherapeut de slijtage zoveel mogelijk beperken en verergering voorkomen. Wij kunnen je hierbij helpen door stabiliteitsoefeningen, mobiliteitsoefeningen en houdingsadviezen te geven. Verder kunnen wij, indien nodig, de nek behandelen middels dry needling, manuele triggerpointtherapie, taping en manuele technieken.

Posturaal syndroom

Het posturaal syndroom is een aandoening waarbij de pijnklachten in de rug worden veroorzaakt door een verkeerde lichaamshouding. Bij het posturaal syndroom is er geen sprake van schade aan het weefsel. Het zijn dus houding gerelateerde klachten. Het is zeer belastend voor de nek op het moment dat je onderuit gezakt zit, waarbij het hoofd ten opzichte van het romp naar voren zakt. Dit, omdat de spieren aan de achterkant van de nek zwaar worden belast. Het gevolg is dat er pijnklachten ontstaan.
Door middel oefentherapie en  van taping kan de fysiotherapeut jouw houding van het lichaam sturen. Daarnaast kan met dry needling therapie en massage de spanning van de gespannen nekspieren verlagen.

Dysfunctie syndroom

Bij het dysfunctie syndroom zijn de structuren van uw wervelkolom verkort. U heeft dan alleen pijn als u deze verkorte structuren rekt. Bij andere posities of bewegingen heeft u geen pijn. Een verkorting treedt bijvoorbeeld op bij eenzijdig bewegen, een operatie of een andere manier van beschadiging van uw weefsel. Bij dit syndroom zit de pijn vaak rondom de wervelkolom. Een uitzondering daarop is een wortel van een zenuw die na een operatie verkleefd is geraakt. Of een zenuw die verkleefd is geraakt na een periode van heftige rug- en beenklachten. Onze therapie is gericht op het rekken van uw verkorte structuren. U ontvangt daarnaast adviezen voor uw houding. Deze moeten een verkorting in de toekomst tegengaan.

Derangement syndroom

Een verplaatsing van interne structuren van de gewrichten in de wervelkolom veroorzaakt de pijn. Deze pijn kan voortkomen uit irritatie van de tussenwervelschijf (discus), de facetgewrichten of de uittredende zenuwwortels. Verplaatsing van gewrichtsstructuren veroorzaakt tevens bewegingsbeperkingen. Een fysiotherapeutische behandeling zal zich met name richten op het reduceren/verdwijnen van de uitpuiling van de discus middels herhaalde bewegingen in één richting, het handhaven van de centraalverplaatsing middels het aannemen van juiste houdingen (lig, zit, staan, tillen, e.d.), herstel van alle bewegingsrichtingen in de wervelkolom. En het voorkomen van terugkeer van de klachten middels houdingsadviezen onderhoud bewegingsmogelijkheid.