Hart- en longklachten

 

Angina Pectoris

Angina pectoris is de medische term voor pijn op de borst of hartkramp. De pijn op de borst wordt veroorzaakt doordat de hartspier te weinig zuurstof krijgt. Vaak merkt iemand dit eerst alleen op momenten waarop het hart harder moet werken. Bijvoorbeeld tijdens inspanning. De pijn op de borst bij angina pectoris komt meestal door vernauwing van de kransslagaders. Dit zijn de bloedvaten die het hart van zuurstof voorzien. Vernauwingen ontstaan door slagaderverkalking. Hierdoor wordt de doorgang voor het bloed steeds moeilijker. Dan krijgt het hart minder zuurstof dan het nodig heeft. Vernauwingen in de kransslagaders merkt iemand niet direct. Klachten ontstaan vaak pas wanneer een van de kransslagaders meer dan 50% vernauwd is.
Angina pectoris kan een onprettig of pijnlijk gevoel op de borst zijn. Vaak wordt het beschreven als een beklemmend, drukkend, benauwd gevoel. Het voelt alsof er een knellende band om de borst zit. De pijn straalt soms uit naar armen, hals, kaak, rug of maagstreek. De pijn kan samengaan met zweten of misselijkheid. De pijnklachten kunnen worden verergerd tijdens inspanning of heftige emoties. Een aanval trekt meestal weg in rust. en/of na het innemen van medicijnen. Wanneer bovenstaande symptomen langer dan vijf minuten aanhouden, is er een risico op een hartinfarct. Dit hoeft echter niet zo te zijn. Toch raad men dan aan acuut medische zorg te vragen.
Afhankelijk van de oorzaak en de ernst van de angina pectoris kiest men een passende behandeling. Als men dit verschijnsel heeft ten gevolge van vaatvernauwing kan een gezonde leefstijl (niet roken, veel bewegen en gezond eten) de klachten al verminderen. De fysiotherapeut kan u helpen om een gezond beweegprogramma op te stellen. In andere gevallen kunnen medicijnen nodig zijn om de klachten onder controle te houden. In ernstige situaties kan een operatie, zoals een dotter- en stentbehandeling of een bypassoperatie, nodig zijn.

Myocardinfarct

Het hart wordt door twee kransslagaders van zuurstof en voedingsstoffen voorzien. Wanneer er door een bloedstolsel volledige afsluiting van een kransslagader optreedt, spreekt men van een hartinfarct. Dit wordt ook wel een hartaanval genoemd. Het gedeelte van de kransslagader achter dit bloedstolsel krijgt geen zuurstof meer en sterft af. Op deze plek ontstaat littekenweefsel. Een hartinfarct is dus een afsluiting van één of twee kransslagaders van het hart. Dit is het gevolg van een bloedstolsel in de kransslagader waardoor het achterliggende gedeelte afgesloten wordt van bloed. Hieraan voorafgaand treedt er al vernauwing van de kransslagader op. Dit houdt in dat er zich kalk afzet tegen de wanden van het bloedvat waardoor deze nauwer wordt. Deze verkalking kan ontstaan door een hoge bloeddruk, een verhoogd cholesterol, maar ook door bijvoorbeeld suikerziekte. Door de verkalking ontstaan er kleine wondjes in de vaatwand. Deze wondjes worden gedicht met bloedstolsels. Deze bloedstolsels kunnen uiteindelijk losraken en de kransslagader volledig afsluiten. De typische symptomen zijn: een pijnlijk, beklemmend en drukkend gevoel op de borst. De pijn kan uitstralen naar de linkerarm en het gezicht (met name het kaakgebied). Ook kan de pijn uitstralen naar de hals, de rug en de maagstreek. Vaak wordt men misselijk, gaat men zweten en moet men braken. De symptomen duren in rust langer dan vijf minuten. Het is niet zo dat iedereen met een hartinfarct specifiek deze symptomen heeft. Bij veel mensen treden er (ook) andere symptomen op, zoals pijn tussen de schouderbladen, kortademigheid, duizeligheid, moeheid of een onrustig gevoel.
Het is belangrijk om snel te handelen bij het vermoeden van een hartinfarct. Hoe sneller de afsluiting verholpen is, hoe minder kans op blijvende schade aan het hart. Wanneer er sprake is van deze aandoening, is het beleid afhankelijk van de ernst en locatie van de afsluiting. In het ziekenhuis wordt gekeken of een operatie noodzakelijk is. Na een hartinfarct start vrijwel direct de revalidatie. Men gaat onder begeleiding van een professional de belasting op het hart gedoseerd opbouwen. Ook een fysiotherapeut kan u hierbij helpen. Ook krijgt men leefstijladviezen en begeleiding bij het herwinnen van het vertrouwen in het lichaam.

COPD

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is een blijvende longziekte waarbij de longen ontstoken zijn. COPD is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Bij chronische bronchitis zijn de vertakkingen van de luchtpijp naar de longen (bronchiën) ontstoken en bij longemfyseem gaan er longblaasjes verloren. Er zijn een aantal factoren die deze aandoening kunnen veroorzaken. De belangrijkste oorzaak is roken, omdat dit de longen continu prikkelt waardoor deze ontstoken raken. Ook een erfelijke aandoening (zoals alpha-1) of schadelijke stoffen kunnen COPD veroorzaken. Daarnaast kan onbehandelde astma ook uiteindelijk leiden tot deze aandoening. Er zijn verschillende symptomen die zich bij COPD kunnen openbaren. De voornaamste klachten bestaan uit benauwdheid en hoesten (soms ook ophoesten van slijm). Daarnaast kan men kortademig en vermoeid zijn.
COPD is blijvend en man kan hier dus niet van genezen. Wel kan men de klachten verminderen door middel van medicijnen (zoals luchtwegverwijders en ontstekingsremmers) en een gezond eet- en beweegpatroon, maar ook door middel van fysiotherapie. De fysiotherapeut kan u door middel van oefentherapie helpen om de longconditie te verbeteren en de ademhalingsspieren te versterken.

Hooikoorts

Hooikoorts is een allergie voor stuifmeel van grassen, planten of bomen. De klachten zijn: Jeukende neus, waardoor u veel niest. Een verstopte neus of een ‘loopneus’. Jeukende, tranende of een branderig gevoel aan de ogen, Een droge en branderige keel waardoor u veel moet hoesten. Hooikoorts is vervelend, maar het kan geen kwaad.
De fysiotherapeut door middel van tapen volgens het Medical Taping Concept en de Easy Tape Methode de klachten verminderen. De tape wordt aangebracht op de rug en beïnvloedt het op die manier het longgebied. Bij de Easy Tape Methode wordt de tape op het borstbeen en de borstkas (thorax) aangebracht en zal de fysiotherapeut volgens de 4xT methode de longfunctie verbeteren door de borstkas te vergroten.