Wij vragen u

 • Uw verzekeringspas, legitimatie en eventuele verwijzing de eerste afspraak mee te brengen.
 • Uw verzekeringspolis na te lezen ten einde onaangename verrassingen te voorkomen en na te gaan voor welk bedrag uw zorgverzekeraar de behandelingen paramedische- en alternatieve zorg vergoedt. De wijze van declaratie en betalingsvoorwaarden zullen u mondeling worden toegelicht.
 • Uw afsprakenkaartje elke behandeling mee te brengen.
 • Vanuit hygiënisch oogpunt steeds zelf voor een groot badlaken te zorgen en deze te gebruiken op de behandeltafel en in de trainingszaal.
 • Boodschappen door te geven tussen 08.00-12.30 en 13.00-17.30 uur. Onze secretaresse is gedurende deze periode aanwezig op onze hoofdvestiging te Oud Gastel: 0165-512257.
  Zij zal graag al uw vragen beantwoorden. U kunt ook direct de behandelend collega op een van de nevenvestigingen bellen. Nummers kunt u vinden op het afsprakenkaartje en onze website www.vanzuilichemzorg.nl In dringende gevallen en/of in de weekeinden kunt u bellen: 0165-511044.
 • Afmeldingen geruime tijd van te voren door te geven (24 uur), opdat wij een andere patiënt op de vrijgekomen plaats kunnen inplannen. Dit geldt ook voor huisbezoeken. Indien u na deze tijd uw afmelding doorgeeft, zijn wij genoodzaakt uw behandeling in rekening te brengen.
 • Op verzoek sportkleding en schone sportschoenen mee te nemen.
 • Eventuele kostbaarheden (sieraden en dergelijke) thuis te laten. Vermissing hiervan is zowel voor u als ook voor ons erg vervelend.
 • In uw eigen belang vragen te blijven stellen en de veranderingen in uw klachtenbeeld bij elke nieuwe behandeling aan te geven. Ook de ongemakken die u ondervindt in het functioneren thuis en op het werk. Het bespreekbaar maken van uw klachten is noodzakelijk om ons inzicht te geven in uw aandoening.
 • Klachten ten aanzien van de behandeling en/of behandelaar kenbaar te maken. Er is een klachtenregeling aanwezig in onze praktijk.
 • Ter ondersteuning van een sneller behandeleffect onze adviezen/oefenopdrachten etc. serieus te nemen en op te volgen.
 • De op proef aan u uitgeleende hulpmiddelen na een week terug te brengen, opdat ook andere patiënten er gebruik van kunnen maken. Langer kan, doch graag in overleg.
 • Magneetgevoelige zaken (o.a. pacemaker, protheses/implantaten, kwartshorloge, pinpas / chipknip) buiten het bereik van onze elektromagnetische apparatuur te houden.