Drie maanden na de eerste symptomen van het virus heeft een groot deel van de coronapatiënten die thuis uitzieken nog steeds ernstige klachten zoals kortademigheid, druk op de borst en vermoeidheid. Universiteit Maastricht, het Longfonds en het behandel en kenniscentrum CIRO hebben een onderzoek gedaan onder ruim 1600 mensen met klachten na corona. 95% van deze mensen geeft aan moeite te hebben met simpele dagelijkse activiteiten. 91% heeft niet in het ziekenhuis gelegen en bij 43% is er geen diagnose gesteld door een arts. Het is belangrijk dat deze mensen gezien worden en dat ze goed worden begeleidt tijdens hun revalidatie.
 
Van Zuilichem Zorg beschikt over een specialistisch team bestaande uit de disciplines (gespecialiseerde) fysiotherapie, ergotherapie, oefentherapie Cesar, diëtetiek, logopedie, maatschappelijk werk en psychologie. Onze collega’s hebben ondertussen ruime ervaring opgedaan met deze doelgroep en hebben relevante scholingen en Webinars gevolgd waardoor zij op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen.